(+30) 210 55 96 483

Услуги

Складиране под митнически контрол

МЕГА ГРУП АД складира стоки и ги управлява при режим на митнически контрол с лиценз за класифициране № Α 01 777 за склад за митническо складиране тип А, издаден от Министерство на финансите.

Осигурява:

  • Сигурно получаване и изпразване на контейнерите
  • Сигурно съхранение на стоки в одобрения от митническите власти склад за съхранение
  • Незабавно и своевременно натоварване на стоките за крайния получател или реекспорта им
  • Превоз – доставяне на стоки на крайния получател
  • Представителство на фирмата ви пред митническите и данъчни власти на страната
  • Незабавна митническа обработка на стоките ви, както и всякакви митнически формалности (складиране и потребление, износ intransit, свободно придвижване и т.н.)
  • Гъвкавост и удовлетворяване на вашите комбинирани митнически потребности пред различните митници (напр. пристанище и летище заедно)

gallery

gallery

gallery

Сертификации

visionAuthorized Economic Operator
Митническо опростяване / Безопасност и Сигурност


visionСистема за управление на качеството
Услуги за логистика, складиране и транспорт на стоки Митнически услуги.

Международни превози

world-map

В Мега Груп АД се ангажираме с превоза на стоките ви по цял свят.

Нашата цел е оптималното обслужване на клиентите ни.

Визията на нашата Управа е създаването на една фирма, чието име ще стане синоним на високо качество на услугите.

Mega Group S.A.

Logistic Center

Greece - Bulgaria