(+30) 210 55 96 483

Услуги

Независим икономически оператор

ΜΕΓΑ ΓРУП АД с цел оптималното обслужване на клиентите си, е придобила Сертификат за одобрен икономически оператор ΑΕΟF (AuthorizedEconomicOperator) – Митническо опростяване / Безопасност и Сигурност. Придобиването на този сертификат предлага преки ползи, както са описани по-долу.

 • По-малко физически проверки и проверки на документи, поне с 50% от останалите икономически оператори при митническото оформление на стоки
 • По-малко проверки на сигурността и защитата при влизането и излизането на стоките от митническата територия на ЕС.
 • По-лесен достъп до митническо опростяване, използване на опростени декларации и/или разрешително за митническо оформление на определеното място (извършване на митнически формалности в базата на фирмата ни).
 • Предимство при извършването на проверки, ако декларацията е подадена от притежател на сертификат АЕО, когато въз основа извършения анализ на риска компетентната данъчна институция избере за проверка една експедиция на товар при входа или изхода му от ЕС или при митническото му оформление.
 • Намалени гаранции в сравнение с останалите икономически оператори с 50 % при временно поставяне (Τ.6525/421/Α0019/2000),

  50% при митническото складиране

  30% при данъчните складове.

 • Избор на място за проверка, където стойността и забавянето ще са значително по-малки в сравнение с обичайните практики.
 • Намален брой данни за кратките декларации 
 • Уведомяване преди пристигането / тръгването на стоката на територията на Митницата за предстояща проверка.
 • Взаимно признаване в рамките на бъдещи двустранни договори между Европейския съюз и трети страни, предоставя се възможността да се възползват от по-малко проверки и приоритетни проверки при входа на стоките в трети страни, с които ЕС е сключил съответния договор.
 • Косвени ползи, като например ограничаване на кражбите и загубите, намаляване на забавянията при изпращането на стоки, подобряване на програмирането, активно участие на служителите, намаляване на проблемите чрез своевременното им откриване от служителите и т.н.
 • Признаване на одобрения икономически оператор като надежден бизнес – партньор, който полага всички възможни усилия за намаляване на рисковете на снабдителската мрежа, в която участва.

 

Сертификации

visionAuthorized Economic Operator
Митническо опростяване / Безопасност и Сигурност


visionСистема за управление на качеството
Услуги за логистика, складиране и транспорт на стоки Митнически услуги.

Международни превози

world-map

В Мега Груп АД се ангажираме с превоза на стоките ви по цял свят.

Нашата цел е оптималното обслужване на клиентите ни.

Визията на нашата Управа е създаването на една фирма, чието име ще стане синоним на високо качество на услугите.

Mega Group S.A.

Logistic Center

Greece - Bulgaria