(+30) 210 55 96 483

Υπηρεσίες

Τελωνειακή Αποταμίευση

Η Mega Group A.Ε. αποθηκεύει εμπορεύματα και τα διαχειρίζεται με το καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης με την άδεια υπαγωγής του Υπουργείου Οικονομικών υπ’ αριθμ. Α 01 777 αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης τύπου Α.

Εξασφαλίζει:

  • Ασφαλή Παραλαβή και Εκκένωση Containers
  • Ασφαλή Φύλαξη εμπορευμάτων στην εγκεκριμένη από την τελωνειακή υπηρεσία αποθήκη αποταμίευσης
  • Άμεση και έγκαιρη φόρτωση εμπορευμάτων προς τον τελικό παραλήπτη ή επανεξαγωγή τους.
  • Μεταφορά- Παράδοση εμπορευμάτων στους τελικούς αποδέκτες
  • Εκπροσώπηση της εταιρείας σας στις τελωνειακές και οικονομικές αρχές της χώρας
  • Άμεσο εκτελωνισμό των εμπορευμάτων σας καθώς και πάσης φύσεως τελωνειακές διατυπώσεις (αποταμιεύσεις & αναλώσεις, εξαγωγές in transit, ελεύθερη κυκλοφορία κλπ)
  • Ευελιξία και κάλυψη συνδυασμένων τελωνειακών αναγκών σας σε διαφορετικά τελωνεία (πχ λιμάνι και αεροδρόμιο μαζί)

gallery

gallery

gallery

Πιστοποιήσεις

visionAuthorized Economic Operator
Τελωνειακές Απλουστεύσεις / Ασφάλεια & Προστασία


visionΣύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
Υπηρεσίες Logistics, Αποθήκευσης και Μεταφοράς Εμπορευμάτων, Υπηρεσίες Εκτελωνισμού.

Διεθνείς Μεταφορές

world-map

Στη Mega Group A.E. αναλαμβάνουμε τη μεταφορά των εμπορευμάτων σας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στόχος μας αποτελεί η βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Το όραμα της Διοίκησης της εταιρείας είναι η δημιουργία μίας εταιρείας της οποίας το όνομα θα καταστεί συνώνυμο της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.

Mega Group S.A.

Logistic Center

Greece - Bulgaria