(+30) 210 55 96 483

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Εκτελωνισμού

Η ΜΕΓΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. παρέχει υπηρεσίες εκτελωνισμού με έμπειρους συνεργάτες υπό την επίβλεψη του εκτελωνιστή κυρίου Στ. Ξενάκη, ενώ η εταιρεία διαθέτει από το 2009 άδεια τελωνειακής αποθήκης και στα πλαίσια της πολιτικής πωλήσεων, έχει συνάψει συνεργασίες με εταιρείες / πρακτορεία ναυτιλιακών γραμμών για την αποταμίευση groupage φορτώσεων, ενώ υπάρχουν ετήσιες συνεργασίες με εταιρείες εισαγωγών – εξαγωγών.

Διαδικασία Εκτελωνισμού:

  • Αίτηση εξουσιοδότησης ηλεκτρονικά αποστέλλεται μέσω ICIS NET και η εξουσιοδότηση γίνεται δεκτή από την εταιρεία ή χειρόγραφα έγγραφη εξουσιοδότηση από ΚΕΠ ή αστυνομία.
  • Παραλαβή συναλλαγματικών και φορτωτικών εγγράφων από τον πελάτη.
  • Σύνταξη Διασάφησης εισαγωγής- εξαγωγής αφού πρώτα τηρηθούν οι κανόνες υπαγωγής για την δασμολογική κλάση.
  • Αποστολή δεδομένων (διασάφηση) μέσω ηλεκτρονικού αρχείου γίνεται η επιβεβαίωση της επιτυχούς υποβολής με την παραλαβή νούμερου διασάφησης.
  • Αποστολή των πρωτότυπων εγγράφων στο Τελωνείο ενδιαφέροντος.
  • Εκτελωνισμός εμπορευμάτων μέσω του συστήματος RISK ANALYSIS.
  • Πληρωμή Δασμών και Φόρων και άλλων απαιτήσεων (ΣΕΠ ΟΛΠ κλπ) ηλεκτρονικά.
  • Έξοδος του εμπορεύματος από τον Τελωνειακό χώρο ή Ελεύθερη Ζώνη.
  • Έκδοση τιμολογίων.

Πιστοποιήσεις

visionAuthorized Economic Operator
Τελωνειακές Απλουστεύσεις / Ασφάλεια & Προστασία


visionΣύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
Υπηρεσίες Logistics, Αποθήκευσης και Μεταφοράς Εμπορευμάτων, Υπηρεσίες Εκτελωνισμού.

Διεθνείς Μεταφορές

world-map

Στη Mega Group A.E. αναλαμβάνουμε τη μεταφορά των εμπορευμάτων σας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στόχος μας αποτελεί η βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Το όραμα της Διοίκησης της εταιρείας είναι η δημιουργία μίας εταιρείας της οποίας το όνομα θα καταστεί συνώνυμο της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.

Mega Group S.A.

Logistic Center

Greece - Bulgaria