(+30) 210 55 96 483

Υπηρεσίες

Ανεξάρτητος Οικονομικός Φορέας

Η ΜΕΓΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. αποσκοπώντας στην βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών της, έχει αποκτήσει Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα ΑΕΟF (Authorized Economic Operator) - Τελωνειακές Απλουστεύσεις / Ασφάλεια και Προστασία. Η απόκτηση του πιστοποιητικού αυτού προσφέρει άμεσα οφέλη όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω.

 • Λιγότεροι φυσικοί έλεγχοι και έλεγχοι εγγράφων, τουλάχιστον κατά 50%, από τους υπόλοιπους οικονομικούς φορείς κατά των τελωνισμό των εμπορευμάτων
 • Λιγότεροι έλεγχοι ασφάλειας και προστασίας κατά την είσοδο και έξοδο των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε.
 • Ευκολότερη πρόσβαση σε τελωνειακές απλουστεύσεις, χρήση απλουστευμένης διασάφησης ή/και άδεια εκτελωνισμού στον προσδιοριζόμενο τόπο (τελωνισμός στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας).
 • Προτεραιότητα κατά την διενέργεια των ελέγχων, εφόσον η διασάφηση έχει υποβληθεί από κάτοχο πιστοποιητικού ΑΕΟ, όταν με βάση την διενεργούμενη ανάλυση κινδύνου η αρμόδια τελωνειακή αρχή επιλέγει για έλεγχο μια αποστολή φορτίου κατά την είσοδο ή έξοδό της από την Ε.Ε. ή κατά τον τελωνισμό της.
 • Μειωμένες εγγυήσεις σε σχέση με τους υπόλοιπους οικονομικούς φορείς κατά 50% στην προσωρινή εναπόθεση (Τ.6525/421/Α0019/2000),

  50% στην τελωνειακή αποταμίευση

  30% στις φορολογικές αποθήκες.

 • Επιλογή του τόπου ελέγχου, όπου το κόστος και η καθυστέρηση θα είναι σημαντικά μικρότερο σε σχέση με τις συνήθεις πρακτικές.
 • Μειωμένο σύνολο στοιχείων για τις συνοπτικές διασαφήσεις 
 • Γνωστοποίηση πριν από την άφιξη / αναχώρηση του εμπορεύματος στον χώρο του Τελωνείου για επικείμενο έλεγχο.
 • Αμοιβαία αναγνώριση στο πλαίσιο μελλοντικών διμερών συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, παρέχεται η δυνατότητα να απολαμβάνουν τα οφέλη των λιγότερων ελέγχων και κατά προτεραιότητα ελέγχων κατά την είσοδο των εμπορευμάτων στις τρίτες χώρες με τις οποίες η ΕΕ έχει συνάψει σχετική συμφωνία.
 • Έμμεσα Οφέλη όπως περιορισμός των κλοπών και των απωλειών, μείωση των καθυστερήσεων στις αποστολές εμπορευμάτων, βελτίωση του προγραμματισμού, ενεργή συμμετοχή των υπαλλήλων, μείωση του κόστους των ελέγχων των προμηθευτών, μείωση των προβλημάτων μέσω του έγκαιρου εντοπισμού τους από τους υπαλλήλους κλπ.
 • Αναγνώριση του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα ως ασφαλούς επιχειρηματικού εταίρου καθώς καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να μειώσει τους κινδύνους της εφοδιαστικής αλυσίδας στην οποία συμμετέχει.

 

Πιστοποιήσεις

visionAuthorized Economic Operator
Τελωνειακές Απλουστεύσεις / Ασφάλεια & Προστασία


visionΣύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
Υπηρεσίες Logistics, Αποθήκευσης και Μεταφοράς Εμπορευμάτων, Υπηρεσίες Εκτελωνισμού.

Διεθνείς Μεταφορές

world-map

Στη Mega Group A.E. αναλαμβάνουμε τη μεταφορά των εμπορευμάτων σας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στόχος μας αποτελεί η βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Το όραμα της Διοίκησης της εταιρείας είναι η δημιουργία μίας εταιρείας της οποίας το όνομα θα καταστεί συνώνυμο της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.

Mega Group S.A.

Logistic Center

Greece - Bulgaria