(+30) 210 55 96 483

Υπηρεσίες

Φορολογική Εκπροσώπηση

Η MEGA GROUP LTD έχει αποκτήσει Α.Φ.Μ. Φορολογικού Αντιπρόσωπου στην ΕΛΛΑΔΑ με σκοπό την διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς τους πελάτες της και την καλύτερη εξυπηρέτησή τους ως προς τις πωλήσεις τους στις χώρες της Ευρώπης, όπως ορίζουν οι βασικοί κανόνες του διεθνούς εμπορίου. Έτσι οι πελάτες της που παραδίδουν εμπορεύματα ή παρέχουν υπηρεσίες ή πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις στην Ελλάδα και υποχρεούνται να εγγράφονται στα μητρώα των φορολογικών αρχών και να καταβάλλουν ΦΠΑ ορίζουν ως φορολογικό αντιπρόσωπο τη MEGA GROUP LTD.

Πιστοποιήσεις

visionAuthorized Economic Operator
Τελωνειακές Απλουστεύσεις / Ασφάλεια & Προστασία


visionΣύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
Υπηρεσίες Logistics, Αποθήκευσης και Μεταφοράς Εμπορευμάτων, Υπηρεσίες Εκτελωνισμού.

Διεθνείς Μεταφορές

world-map

Στη Mega Group A.E. αναλαμβάνουμε τη μεταφορά των εμπορευμάτων σας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στόχος μας αποτελεί η βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Το όραμα της Διοίκησης της εταιρείας είναι η δημιουργία μίας εταιρείας της οποίας το όνομα θα καταστεί συνώνυμο της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.

Mega Group S.A.

Logistic Center

Greece - Bulgaria