(+30) 210 55 96 483

Νέα - Ανακοινώσεις

Διαβάστε τα τελευταία νέα της Mega Group S.A.

Συμφωνία με το αμερικάνικο εργοστάσιο παραγωγής σωλήνων και χάλυβα Kurt Orban Partners LLC (KOP)

Στη Mega Group S.A ανέθεσε το αμερικάνικο εργοστάσιο παραγωγής σωλήνων και χάλυβα Kurt Orban Partners LLC (KOP) τη σύμβαση Εκτελωνισμού - Αποθήκευσης - Μεταφοράς σωλήνων. Η σύμβαση αφορά την επί Τελωνειακή επιτήρηση στους συνολικά περίπου 2.200 τόνους χαλυβδοσωλήνων (ακριβώς 1377 δέματα - κόλλα) έτσι ώστε να γίνει δυνατή η επανεξαγωγή τους σε άλλες χώρες της κοινότητας. Ανατέθηκε στη Mega Group A.E κατόπιν αυστηρής διαδικασίας επιλογής. Οι παραλαβές των σωλήνων στις εγκαταστάσεις μας ξεκίνησαν από την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2015 και συνεχίζονται έως το τέλος της εβδομάδας που διανύουμε.

Όπως σημειώνει η Διοίκηση της εταιρίας μας αυξήθηκε σημαντικά ο όγκος εργασίας τις τελευταίες ημέρες δίνοντας μεγάλη σημασία και ακολουθώντας πιστά το αρχικό μας πλάνο έτσι ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις και άλλες αρνητικές επιπτώσεις. Με αυτόν τον τρόπο η εταιρία μας καθιστά ολοένα και πιο πολύ με θετικές προοπτικές έναν στρατηγικό συνεργάτη - σύμβουλο στα Logistics, όπως φαίνεται άλλωστε η συμμετοχή της σε αυτό το μεγάλο έργο. Ένα έργο το οποίο έχει σημαντικές θετικές συνέπειες για την τοπική κοινωνία και οικονομία του Ασπροπύργου, όπου βρίσκονται οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις.

επιστροφή στην κορυφή

Πιστοποιήσεις

visionAuthorized Economic Operator
Τελωνειακές Απλουστεύσεις / Ασφάλεια & Προστασία


visionΣύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
Υπηρεσίες Logistics, Αποθήκευσης και Μεταφοράς Εμπορευμάτων, Υπηρεσίες Εκτελωνισμού.

Διεθνείς Μεταφορές

world-map

Στη Mega Group A.E. αναλαμβάνουμε τη μεταφορά των εμπορευμάτων σας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στόχος μας αποτελεί η βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Το όραμα της Διοίκησης της εταιρείας είναι η δημιουργία μίας εταιρείας της οποίας το όνομα θα καταστεί συνώνυμο της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.

Mega Group S.A.

Logistic Center

Greece - Bulgaria